Allmänna villkor

Detta gäller för dig som har hund på Tungelsta Hunddagis
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Öppettider: 07.00-18.00 måndag till fredag.
Månadsavgift: 2800kr inkl moms/hund och månad.
Dagisavgiften betalas i förskott senast den 28:e månaden innan, uppge fakt nr på inbetalningen.
Uppsägningstid: 2 månader (hela kalendermånader) och om hunden flyttar innan uppsägningstiden löpt ut så debiteras en avgift om 2000kr/månad och hund
Mellan hundägaren och Tungelsta Hunddagis har följande avtal träffats:
Hunddagisets ansvar och rättigheter:
* Att tillgodose hundens behov av vård, tillsyn, kontakt och rasta hunden regelbundet.
* Om något skulle hända er hund så ansvarar hunddagiset endast för händelser som inträffat pga oaktsamhet, bristfälligheter i lokalen,bristande tillsyn från hunddagisets sida.
* Vi utfodrar endast hundar under dagisvistelsen om detta är av medicinska skäl.
* Om hunddagiset måste stänga pga smitta/ohyra/reperationer eller dyl så utgår ingen avgift för hundägaren detta gäller också om dagis måste stänga pga sjukdom i hela personalstyrkan.
* Hunddagis har rätt att använda praktikanter/praoelever vid rastning av hundarna, anpassat efter erfarenhet. Alltid ihop med ordinarie personal
Hundägaren ansvarar/rättigheter:
* Hunden lämnas väl rastad och ska ha ätit frukost innan lämning.
* Hunden skall vara veterinärvårdsförsäkrad och försäkringsbrev ska lämnas till dagiset
* Ha en ansvarsförsäkring för sin hund, ingår ofta i hemförsäkringen.
* Att varje morgon innan lämning kontrollera hundens hälsostatus i den utsträckning det går (se så att hunden inte har hosta, kliande ohyra, öppna sår eller annan misstänkt smitta) skulle detta vara fallet tar dagis inte emot er hund, hunden skall vara smittfri i minst 3v. innan vistelse på dagis.
* Hundägaren har skyldighet att avhämta sin hund med omedelbar verkan om denna uppträder aggressivt mot människor eller andra hundar såvida detta inte är godkänt från dagisstarten och vistelsen anpassas efter detta beteende. (se separat villkor)
*Hunddagiset tar inte emot löptikar men kan erbjuda annan vistelse under denna period.
*Dagisavgiften reduceras inte om hunden ej kan vara på dagis pga ohyra, löp, sjukdom/smitta eller pga av att ägaren är hemma pga ledighet eller sjukdom.